0 (312) 229 27 67

Neden Ferdi Kaza Sigortası?Ferdi Kaza Sigortası, kazaya bağlı vefat, maluliyet ve tedavi masrafları risklerine karşı kendinizi güvence altına almanızı sağlayan bir ferdi kaza sigortasıdır. Ferdi Kaza Sigortası ile yarınınız için önleminizi alırken sağladığı ücretsiz Sağlık Paketi ve Check up gibi ek faydalardan da hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?18-70 yaş arası herkes Ferdi Kaza Sigortası sahibi olabilir.

Sigorta süresi ne kadardır?Poliçe süresi 1 yıldır. Ferdi Kaza Sigortası poliçesi otomatik olarak yenilenmektedir.

Teminatlar nelerdir?Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet Teminatı
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
Paket Kaza Sonucu Vefat Teminatı Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet Teminatı Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
1.Paket 75.000 TL 75.000 TL 3.750 TL
2.Paket 100.000 TL 100.000 TL 5.000 TL

Prim tutarı ne kadardır?Prim miktarı; sigortalımızın tercih ettiği pakete göre belirlenmektedir.

Vergi avantajı bulunuyor mu?Ücretli çalışanlar için

Ücretli çalışanlar; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.

Aylık brüt ücret 2.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15) 300 TL
Yıllık limit Yıllık brüt asgari ücret
Birikimli hayat sigortası primi 150 TL
Şahıs sigortası primi 150 TL
Aylık gelir vergisi matrahı 2.000 – (150 + 75) = 1.775 TL*
Vergi oranı (%25 ise) ödenecek gelir vergisi 1.775 x %25 = 443,75 TL
Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 2.000 x %25 = 500 TL
Vergi kazancı 56,25 TL


Serbest Meslek Sahibi

Serbest meslek sahipleri; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.

Yıllık beyan edilen gelir 20.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15) 3.000 TL
Yıllık limit Yıllık brüt asgari ücret
Yıllık gelir vergisi matrahı 20.000 - 3.000 = 17.000 TL*
Vergi oranı (%25 ise) ödenecek gelir vergisi 17.000 x %25 = 4.250 TL
Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 20.000 x %25 = 5.000 TL
Vergi kazancı 5.000 - 4.250 = 750 TL


Ek FaydaFerdi Kaza Sigortası ile aşağıda detayları paylaşılan Sağlık Planı ek faydalarından ücretsiz yararlanabilirsiniz! Ayrıca, 2. Paket'i alarak Check-up ek faydasının da sahibi oluyor.

Ferdi Kaza Sigortası 1. ve 2. Paket sahiplerinin yararlanabileceği Sağlık Ek Fayda kapsamı

* Diş Planı: Anlaşmalı klinik ve hekimlerde diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği (alt ve üst çene), tek diş periapikal röntgen filmi ve lokal anestezi yıllık bir defaya mahsus ücretsiz sağlanacaktır. Ayrıca, tüm dental hizmetler Türk Diş Hekimleri Birliği cari yıl taban fiyat tarifesinden sağlanacaktır.
* Sağlık Planı: Anlaşmalı yaklaşık 600 adet klinik ve hastanede tüm hizmetlerde %5 - %40 arası indirim sağlanacaktır.
* Göz-Kulak Planı: Anlaşmalı doktor, klinik ve hastanelerde tüm hizmetlerde yaklaşık 500 noktada %5 - %40 arasında indirim sağlanacaktır.
* Eczane Planı: Anlaşmalı yaklaşık 1.000 adet eczanede ilaçta ve dermokozmetikte %2 - %20; 80 adet optik merkezinde %25 - %45 arası indirim sağlanacaktır.

Ferdi Kaza Sigortası 2. Paket sahiplerinin faydalanabildiği Check-up ek faydasının kapsamı

* Doktor Değerlendirme: Hekim tarafından sonuçların değerlendirilmesi
* Akciğer Grafisi Tek Yönlü: Akciğer, kalp ve komşu organ hastalıkları tarama testi
* EKG: Koroner damar hastalıkları ile kalp ritim bozukluklarını tespit etme ve izleme testi
* Tam Kan Sayımı (18 Parametre ): Kan hastalıkları ile diğer doku ve organ hastalıklarını araştırma ve izleme testi
* Tam İdrar Testi: Böbrek, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testi
* Sedimantasyon: Enfeksiyon hastalıkları ve romatizmal hastalıklar başta olmak üzere non-spesifik tanı testi
* Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı tanı testi
* Total Kolesterol: Koroner damar hastalıklarının risk değerlendirme testi

Tüm planlarla ilgili bilgi ve randevu almak için 0 212 978 14 65 numaralı Avantajlı Sağlık Hizmetleri Hattı'nı arayabilirsiniz.

HIZLI ERİŞİM

0 (312) 229 27 67

numarasından bizler ile iletişime geçebilirsiniz