0 (312) 229 27 67

Hem teminat hem birikim isteyenler içinVergi avantajından faydalanın.

Gider payı kesintisi ödemeyin.

Birikiminizi isterseniz TL isterseniz ABD doları ya da avro ile yapın.

Birikim yaparken hem kendinizi tam ve kalıcı sakatlık riskine hem de sevdiklerinizi vefatınız durumunda oluşacak finansal risklere karşı güvence altına alın.

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimli hizmet alın.

Acil durumlarda ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmetinden faydalanın.

Özellikler18-60 yaşları arasında ve sağlıklıysanız, Teminatlı Birikim Sigortası'nın birikim ve güvence imkânlarından faydalanabilirsiniz.

Yaşam kaybı halinde, ödediğiniz son aylık primin 120 katı olan teminat tutarı, ödediğiniz primlerin birikime ayrılan kısmı ve sigorta süresi içinde elde ettiğiniz kâr paylarının toplamı ile birlikte sevdiklerinize ödenir. Yaşam kaybının kaza sonucunda gerçekleşmesi halinde ise, ödediğiniz primlerin birikime ayrılan kısmı ve sigorta süresi içinde elde ettiğiniz kâr paylarının toplamının yanı sıra yaşam kaybı teminatının 2 katı sevdiklerinize ödenir.

Kaza veya hastalık sonucu meydana gelen tam ve kalıcı sakatlık durumunda ise; ödediğiniz son aylık prim tutarının 120 ile çarpılmasıyla hesaplanan tutar tam ve kalıcı sakatlık teminatını oluşturur.

Sigorta süresi içinde aşağıdaki tabloda belirtilen yaşlara geldiğinizde, yaşam kaybı ile tam ve kalıcı sakatlık teminatı kat sayısı aşağıdaki limitlerden fazla ise otomatik olarak bu limitlere indirilmektedir.

Yaş 18-60 61-65 66-70
Katsayı 120 100 60


Sigorta süresi boyunca hayatta kalmanız durumunda, süre sonunda kâr paylı birikiminizi toplu olarak alırsınız.

Sigorta süresi 10 yıldır.
Vergi AvantajıKendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için yaptığınız ödemelerde ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %35 arasında değişen oranlarda vergi avantajı elde edersiniz.

Vergi avantajından faydalanabilmek için ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize; ücretli çalışansanız, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir.


Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmetiAcil durumlarda, S.O.S. International Ambulans Servisi A.Ş.'nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden faydalanabilmek için aylık prim tutarınız en az 200 TL/$150/€150 ve üzerinde olmalıdır. Bu hizmetin maliyetini biz karşılıyoruz.

Acil kapsamına girmeyen durumlarda sadece kendiniz; acil olan ya da olmayan tüm durumlarda ise 1. derece yakınlarınız için ambulans hizmetinden %20 indirimli yararlanabilirsiniz.


KesintilerÇocuğum İçin Yatırım Sigortası satın alan müşterilerimizden gider payı kesintisi almıyoruz.

Üretim masrafı kesintisini ise, tarife priminiz üzerinden yapıyoruz: TL ile ödeme yaptığınız poliçeleriniz için ilk 10 yıl %3, dövize endeksli poliçeleriniz için ise ilk 10 yıl %2,5.

Ayrılmanız halinde ise ayrılma değeri üzerinden kesinti alıyoruz. Buna göre kesinti oranı; 1. yıl %30, 2. yıl %25, 3. yıl %20, 4. yıl %15 ve 5. yıl ise %10. 6. yıl ve sonrasında ayrılmanız halinde ise bu kesintiyi almıyoruz.

HIZLI ERİŞİM

0 (312) 229 27 67

numarasından bizler ile iletişime geçebilirsiniz